‘PAROCHIECLUSTER MÉÉR-KERK’ GAAT VAN START

Het is zover. Zoals eind september aangekondigd, gaat vanaf 1 januari 2022 het ‘Parochiecluster Méér-kerk’ van start. Dekerkbesturen van de parochies Bavo Nuth, Stephanus Wijnandsrade en Servatius Vaesrade worden opgeheven, maargaan samengevoegd verder als clusterbestuur van het Parochiecluster Méér-kerk. In plaats van drie kerkbesturen, wordt het nu één kerkbestuur voor het gehele cluster.Zo zullen we bestuurlijk één zijn, maar toch met behoud van de parochiële verscheidenheid. De eigenheden van elkeparochiegemeenschap zijn namelijk meer dan de moeite waard om te koesteren en te etaleren. En dat moet dan ook een basis zijn, van waaruit we verder kunnen bouwen. De parochie wil samen met de verschillende verenigingen bouwen aan een levendige gemeenschap.

Ook zullen we Facebook, Instagram en Youtube gaan herinrichten naar de nieuwe stijl. Alles gaat van ParochiesClusterNuthNHWV om naar Parochiecluster Méér-kerk. Als u reeds de pagina's volgt, liked of geabonneerd bent veranderd er helemaal niks en blijft u dit ook.

Pastoor Jan Geilen